30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα

Royal Olympic Hotel

Πληροφορίες Εγγραφής

Η εγγραφή στο Συνέδριο ορίστηκε στα 80 € και περιλαμβάνει παρακολούθηση, γραφική ύλη, έντυπα (πρόγραµµα, περιλήψεις, βεβαίωση συµµετοχής) και παρακολούθηση σεμιναρίων (workshops). Για τους φοιτητές, η εγγραφή ορίστηκε στα 40 €. Η πλήρης εγγραφή, η οποία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στο δείπνο που θα παρατεθεί στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel ορίστηκε στα 110 € και για τους φοιτητές στα 70 €. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας της δεξίωσης (μέχρι 120 άτομα), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στο δείπνο με βάση τις εγγραφές.

  Εγγραφείτε εδώ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι

ΛΟΙΠΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ