Λόγω της περιορισμένη χωρητικότητας της Αίθουσας δεξίωσης και για την έγκαιρη προετοιμασία της, παρακαλούνται όσοι Σύνεδροι επιθυμούν να παραστούν σε αυτή, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το αργότερο μέχρι την Κυριακή 28 Οκτωβρίου μέσω email στο 19pfs.athens@gmail.com (Θέμα Δεξίωση 19ΠΦΣ).

Δε θα είναι δυνατή η δήλωση συμμετοχής στη δεξίωση κατά την εγγραφή επί τόπου.

Για την καλύτερη προετοιμασία του υλικού του Συνεδρίου, παρακαλούνται οι Σύνεδροι να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://19.phytopath.gr/forma-eggrafis/) μέχρι την Τετάρτη 24/10.

Επίσης, παρακαλούνται, όσοι καταβάλουν το ποσό εγγραφής, να προσκομίσουν αποδεικτικό καταβολής του κατά την παραλαβή του υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου

Η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, µε ευχαρίστηση, σας προσκαλεί να συµµετάσχετε στο 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο που προγραµµατίστηκε να γίνει στην Αθήνα το διάστημα 30 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου του 2018 στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Royal Olympic Hotel.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και εικονογραφηµένα κείµενα (posters) που θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας της Φυτοπαθολογίας. Επίσης, θα πραγµατοποιηθούν διαλέξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε επίκαιρα σηµαντικά προβλήµατα της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα.

Παρακαλούνται οι σύνεδροι που θα παρουσιάσουν εργασία (προφορική ή εικονογραφημένη) να στείλουν την Ελληνική και απαραίτητα την Αγγλική Περίληψη το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2018, δηλώνοντας τον τρόπο παρουσίασης που επιθυμούν (προφορική ή εικονογραφημένη). Πέραν της ημερομηνίας αυτής, λυπούμαστε αλλά καμία περίληψη δε θα μπορεί να γίνει δεκτή για λόγους επιμέλειας και έκδοσης.

Επισημαίνεται ότι για λόγους ομαλής διεξαγωγής και παρακολούθησης του συνεδρίου ο συνολικός αριθμός των προφορικών παρουσιάσεων είναι συγκεκριμένος και ο τελικός τρόπος παρουσίασης αποτελεί αρμοδιότητα της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι υποχρεωτική προκειμένου να παρουσιαστεί η εργασία στο συνέδριο και να εξασφαλισθεί η δημοσίευση της στο τεύχος των Περιλήψεων του Συνεδρίου. Ο κάθε εγγεγραμμένος σύνεδρος θα μπορεί να παρουσιάσει προφορικά μόνο μία (1) εργασία. Πέραν αυτής θα μπορεί να παρουσιάσει επιπλέον εργασίες μόνο ως εικονογραφημένα κείμενα (posters).

Σημαντική Ημερομηνία
Αποστολή Περίληψης:
31 Ιουλίου 2018

Παρακαλούνται τέλος, όσοι σκοπεύουν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση εργασίας, να πραγματοποιήσουν έγκαιρα την εγγραφή τους, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιμασίας του Συνεδρίου και τα ονόματά τους να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συνέδρων.