30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα

Royal Olympic Hotel

Βραβεύσεις

Στα πλαίσια του 19ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία θα βραβεύσει τρεις νέους ερευνητές σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Α΄ Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης: 1000 €
  2. Β΄ Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης: 700 €
  3. Βραβείο καλύτερης εικονογραφημένης παρουσίασης: 300 €

Νέοι ερευνητές θεωρούνται διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί ή εργαζόμενοι σε προγράμματα ερευνητές, μέχρι πέντε έτη μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος και χωρίς να κατέχουν οργανική θέση σε ένα φορέα.

Κριτήρια αξιολόγησης προφορικής παρουσίασης:

1 Πρωτοτυπία θέματος 1-10
2 Ποιότητα πειραματισμού 1-10
3 Ποσότητα πειραματισμού 1-10
4 Βαθμός δυσκολίας πειραματισμού 1-15
5 Πρόσφατη (μέχρι έξι μήνες πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου) σχετική δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές και συντελεστή απήχησης (impact factor) 0-10
6 Μεταδοτικότητα 1-5
7 Ποιότητα παρουσίασης (επιμέλεια προετοιμασίας, σαφήνεια, περιεκτικότητα, σχέση κειμένου/εικόνας κ.λ.π.) 1-20
8 Τήρηση προβλεπόμενου χρόνου παρουσίασης 1-10
9 Απήχηση στο κοινό (αριθμός ερωτήσεων, συζήτηση μετά τη παρουσίαση) 0-10
Σύνολο 100

 

Κριτήρια αξιολόγησης εικονογραφημένης παρουσίασης:

1 Πρωτοτυπία θέματος 1-10
2 Ποιότητα πειραματισμού 1-15
3 Ποσότητα πειραματισμού 1-15
4 Βαθμός δυσκολίας πειραματισμού 1-20
5 Πρόσφατη (μέχρι έξι μήνες πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου) σχετική δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές και συντελεστή απήχησης 0-10
6 Ποιότητα  σύνθεσης εικονογραφημένου κειμένου (επιμέλεια προετοιμασίας, σαφήνεια, περιεκτικότητα περιγραφής, σχέση κειμένου/εικόνας, στοίχιση κλπ.) 1-30
Σύνολο 100

 

Οι ερευνητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία βράβευσης των παρουσιάσεών τους θα πρέπει:

  • να δηλώσουν συμμετοχή και να εγγραφούν στο 19Ο συνέδριο της ΕΦΕ
  • να υποβάλλουν την περίληψη της παρουσίασης
  • να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διαδικασία της βράβευσης στο σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα του 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου
  • να υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα (αυστηρά μέχρι 1 σελίδα) σε σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή αποστολή του μέσω email στο Γραμματέα της οργανωτικής επιτροπής Δρ Κωνσταντίνο Αλιφέρη (19pfs.athens@gmail.comμε θέμα «Βραβεία 19ΠΦΣ»
  • να υποβάλλουν την προφορική παρουσίαση ή το εικονογραφημένο κείμενο* σε μορφή PDF το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, σε σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή αποστολή του μέσω email στο Γραμματέα της οργανωτικής επιτροπής Δρ Κωνσταντίνο Αλιφέρη (19pfs.athens@gmail.com)

*Το υποβληθέν αρχείο δεν είναι δεσμευτικό για πιθανές αλλαγές στη τελική προφορική ή εικονογραφημένη παρουσίαση που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. Επίσης η χρήση του αφορά αυστηρά την διευκόλυνση της αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη της διαγραφής των υποβληθέντων αρχείων μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προφορικών και εικονογραφημένων παρουσιάσεων θα απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφορετικών ειδικοτήτων της Φυτοπαθολογίας.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι