30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα

Royal Olympic Hotel

Χορηγίες

Αν επιθυμείτε να παρουσιάσετε την εταιρεία σας στο 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, μπορούμε να σας προσφέρουμε την κατάλληλη συνεργασία χορηγίας. Οι προσφορές μας για χορηγίες κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες χορηγών ανάλογα με το ποσό της χορηγίας: «Πλατινένιος Χορηγός», «Χρυσός Χορηγός» και «Ασημένιος Χορηγός».

Επιπλέον, προσφέρονται πολλαπλές άλλες δυνατότητες χορηγίας μεμονωμένων παροχών, για προβολή εταιρείας ή για υποστήριξη εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου, μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Προσφερόμενα πακέτα

 Πλατινένιος | € 4.000 

 • 15-λεπτά προφορική παρουσίαση κατά τη διάρκεια συνεδρίας
 • Περίπτερο – Έκθεση στην πιο περίοπτη θέση λίγο έξω από την αίθουσα συνεδρίασης ή/και στην αίθουσα ανάρτησης των posters
 • Τοποθέτηση πανό (banner) μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου
 • Λογότυπο της εταιρείας στο έγχρωμο οπισθόφυλλο στο «Τεύχος των Περιλήψεων» του Συνεδρίου
 • Ένταξη φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού στις τσάντες των συνέδρων
 • Λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και link με την ιστοσελίδα της εταιρείας
 • Ένα δωρεάν πακέτο πλήρους εγγραφής σε εκπρόσωπο της Εταιρείας

 

 Χρυσός | € 2.000 

 • Περίπτερο – Έκθεση στην αίθουσα ανάρτησης των posters
 • Τοποθέτηση πανό (banner) μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου
 • Λογότυπο της εταιρείας στο έγχρωμο οπισθόφυλλο στο «Τεύχος των Περιλήψεων» του Συνεδρίου
 • Ένταξη φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού στις τσάντες των συνέδρων
 • Λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και link με την ιστοσελίδα της εταιρείας
 • Ένα δωρεάν πακέτο πλήρους εγγραφής σε εκπρόσωπο της Εταιρείας

 

 Ασημένιος | € 1.000 

 • Τοποθέτηση πανό (banner) στην αίθουσα ανάρτησης των posters
 • Λογότυπο της εταιρείας στο έγχρωμο οπισθόφυλλο στο «Τεύχος των Περιλήψεων» του Συνεδρίου
 • Ένταξη φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού στις τσάντες των συνέδρων
 • Λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και link με την ιστοσελίδα της εταιρείας

Επιπρόσθετες επιλογές χορηγιών για προβολή εταιρείας ή για υποστήριξη εκδηλώσεων στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνουν μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Όροι Καταβολής Χορηγίας

Το 50% του συνολικά οφειλόμενου ποσού θα πρέπει να εξοφληθεί αμέσως μετά την γραπτή επιβεβαίωση και σύναψη της χορηγίας. Το υπόλοιπο 50% θα εξοφληθεί το αργότερο 1 μήνα πριν από την έναρξη του 19ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, δηλαδή το Σεπτέμβριο 2018. Για  αιτήσεις που θα γίνουν μετά τις 30 Ιουνίου 2018, ο χορηγός θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το 100% του συνολικά οφειλόμενου ποσού άμεσα με την επιβεβαίωση. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις χορηγίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής στα τηλέφωνα 210-5294515/ 4801 και 6951935162 και το Γενικό Γραμματέα στα τηλέφωνα 6907178129 και 210 5294541

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι