30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα

Royal Olympic Hotel

Οδηγίες Συγγραφής

Γενικές Πληροφορίες

Παρακαλούνται οι σύνεδροι που θα παρουσιάσουν εργασία (προφορική ή εικονογραφημένη) να στείλουν την Ελληνική και απαραίτητα την Αγγλική Περίληψη το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018, δηλώνοντας τον τρόπο παρουσίασης που επιθυμούν (προφορική ή εικονογραφημένη).

Πέραν της ημερομηνίας αυτής, λυπούμαστε αλλά καμία περίληψη δε θα μπορεί να γίνει δεκτή για λόγους επιμέλειας και έκδοσης. Επισημαίνεται ότι για λόγους ομαλής διεξαγωγής και παρακολούθησης του συνεδρίου ο συνολικός αριθμός των προφορικών παρουσιάσεων είναι συγκεκριμένος και ο τελικός τρόπος παρουσίασης αποτελεί αρμοδιότητα της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

 • Νέες ασθένειες-Αιτιολογία,
 • Μη παρασιτικές ασθένειες,
 • Διάγνωση, μοριακή ανίχνευση και χαρακτηρισμός παθογόνων των φυτών,
 • Σχέσεις παθογόνου-ξενιστή,
 • Καταπολέμηση/Αντιμετώπιση ασθενειών κ.ά.

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι υποχρεωτική προκειμένου να παρουσιαστεί η εργασία στο συνέδριο και να εξασφαλισθεί η δημοσίευση της στο τεύχος των Περιλήψεων του Συνεδρίου. Ο κάθε εγγεγραμμένος σύνεδρος θα μπορεί να παρουσιάσει προφορικά μόνο μία (1) εργασία. Πέραν αυτής θα μπορεί να παρουσιάσει επιπλέον εργασίες μόνο ως εικονογραφημένα κείμενα (posters).

Παρακαλούνται τέλος, όσοι σκοπεύουν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση εργασίας, να πραγματοποιήσουν έγκαιρα την εγγραφή τους, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιμασίας του Συνεδρίου και τα ονόματά τους να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συνέδρων. Η υποβολή περιλήψεων καθώς και η εγγραφή μπορούν να γίνουν από τους ειδικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας του 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου ( http://19.phytopath.gr ).

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Αποστολή Περίληψης: 31 Ιουλίου 2018

Οδηγίες Συγγραφής

 • Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες σε μορφή Word (.doc ή .docx) και θα υποβληθούν μέσω της φόρμας της ιστοσελίδας του συνεδρίου με την ονομασία [Επώνυμο_Αρχικό μικρού ονόματος.doc(x)] [πχ Georgiou_Α.doc(x)].
 • Συνιστάται η χρησιμοποίηση γραμματοσειράς Times New Roman μεγέθους 12 σε μονό διάστημα.
 • Η Ελληνική και Αγγλική περίληψη θα συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο αρχείο.
 • Ο τίτλος θα πρέπει να είναι σύντομος και γραμμένος με πεζά και έντονα γράμματα (Βold) στο κέντρο της σελίδας. Μετά από διπλό διάστημα να ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων. Στην περίπτωση προφορικής παρουσίασης, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός συγγραφείς, παρακαλούμε να υπογραμμίσετε το όνομα αυτού που θα κάνει την παρουσίαση.
 • Ακολουθεί η Ταχυδρομική Διεύθυνση του φορέα στον οποίο εργάζονται οι συγγραφείς γραμμένη με πλάγια γράμματα (Italics) στο κέντρο της σελίδας. Στη συνέχεια για την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας, παρακαλούμε να μας γράψετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 • Μετά από διπλό διάστημα να ακολουθεί το κείμενο το οποίο πρέπει να είναι στοιχισμένο δεξιά και αριστερά, να είναι γραμμένο σε μία ενιαία παράγραφο και να μην υπερβαίνει τις 220 λέξεις.
 • Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μέσω µέσω της ιστοσελίδας του 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου (Αποστολή Περίληψης)

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι