30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα

Royal Olympic Hotel

Αποστολή Περίληψης

Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων ολοκληρώθηκε.

Eυχαριστούμε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι